Vizyonumuz

Vizyonumuz

Vizyonumuz

  • Şirket faaliyetlerinde modern teknolojiyi kullanır,
  • Sürekli kendini inceler, kritik eder, değerlendirir, iyileştirir, yeniler ve kendisiyle rekabet eder,
  • Personelinin çalışkan, dürüst, uyumlu, ahlaklı ve yaratıcı olmasına özen gösterir,
  • Hiçbir kaynağı israf etmez, modern tasarruf ilkelerine uyar,
  • Bölgesel teşkilatlanmaya, özerk yönetime ve merkezi denetime önem verir,
  • Kanunların öngördüğü hukuki, idari ve mali zorunlulukların tamamını yerine getirir,
  • İş ve toplum ahlakı kurallarına titizlikle uyar,